Køberrådgivning

Tag os med fra start. Vi tilbyder rådgivning til køb af din nye bolig og du får al den rådgivning, du har brug for uanset om du er førstegangs køber eller har erfaring med boligkøb . Vi er medlem af Danske Boligadvokater. Vi kender lovgivningen. Vi ved hvad der rører sig på boligmarkedet. Vi er medlem af Danske Boligadvokater og har gennem årene rådgivet mange købere.  Vi er fleksible og tilbyder køber rådgivning på højt plan.

Sælgerrådgivning

Har du solgt dit hus. Vi står klar til at hjælpe med handlens gennemførelse, herunder rådgivning om før, under og efter salget. Vi gennemgår alle dokumenter modtaget fra anden mægler, specielt sikrer vi,  at handlen hænger økonomisk sammen, herunder er behjælpelig med indfrielse af lån. Hvis det er sælger, der udfærdiger digitalt skøde og refusionsopgørelse, er det også en del af opgaven. Sidst men ikke mindst sikrer vi, at der er fremdrift i salget, så sælger hurtigst muligt får udbetalt sin købesum. Vi er medlem af Danske Boligadvokater, har masser af erfaring og tilbyder sælger rådgivning på højt plan.

Testamente & Ægtepagt

I dagens Danmark er testamente og ægtepagter mere end nogensinde vigtige juridiske dokumenter. I en tid hvor sammensætningen af familier er meget forskellige og med dine og mine børn, er det vigtigt at have skabt klarhed over - HVEM ARVER HVEM. Det kan vi hjælpe med. Vi kan også hjælpe med alle typer af testamente ud fra netop din situation. Vi indleder altid med et møde på kontoret til gennemgang af din/Jeres situation. Efterfølgende udfærdiger vi udkast til dokumenter, hjælper med klargøring til Notar, således at en genpart altid kan genfindes.
Det samme gør sig gældende med ægtepagter. Udgangspunktet i ægteskabet er delingsformue - men ønsker man en anden fordeling, er det her ægtepagten kommer ind i billedet. Der er vigtige overvejelser at gøre sig, og den snak tager vi meget gerne med Jer. Vi udfærdiger efterfølgende dokumenterne og sørger for tinglysning i personbogen.

Bodeling

Det er ikke altid det bliver ved med at være yndigt at følges ad. Sker det står vi parate til at hjælpe Jer godt gennem forløbet og kan rådgive om alle forhold i relation til bodeling. Er i enige om hvordan aktiver og passiver skal fordeles og blot har en interesse i at få det nedfældet på papir og eventuelt tinglyst adkomst til en af parterne, så klarer vi også det.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter træder i kraft, når du ikke længere selv er i stand til at råde på egne vegne. Det er god rådgivning at anbefale, at vi alle bør udfærdige en fremtidsfuldmagt. Det er en læge og Statsforvaltningen, der vurderer, hvornår en fremtidsfuldmagt skal træde  i kraft. Vi rådgiver om fremtidsfuldmagter og udfærdiger/sørger for tinglysning heraf. Vi tilbyder et indledende møde og drøfte dit/Jeres behov. Efterfølgende udfærdiger vi fremtidsfuldmagten og assisterer i forbindelse med klargøring til Notar.

Dødsbobehandling

Når døden os skiller, er der for de fleste efterladte behov for juridisk rådgivning. Vi ved det er en svær tid og tilbyder rådgivning på vort kontor i trygge rammer. Vi rådgiver om hvilken dødsbobehandlingsform, der er optimal i den givne situation. Vi hjælper med kontakten til Skifteret og Skat. Vi hjælper med afvikling af boets aktiver og passiver. Vi hjælper med betaling af krav i boet. Vi udfærdiger alle opgørelser, sørger for godkendelse hos de respektive, betaling af boafgifter, udlodning af arv til arvingerne.  Alt i alt juridisk dødsborådgivning fra A-Z.

Tvangsauktion

Tvangsauktion og køb af fast ejendom på tvangsauktion er i en kategori for sig selv. Vi kan tilbyde juridisk rådgivning herom fra A-Z. Vi kan hjælpe med juridisk rådgivning forud for tvangsauktionens afholdelse, vi kan møde i Fogedretten og assistere i forbindelse med budgivningen. Bliver du/I højestbydende hjemtager vi auktionsskøde, tinglyser digitalt skøde, refusionsopgørelse, betaler restancer udover købesummen og øvrige beløb, der skal betales udover købesummen.

Selskabsret

Vi yder juridisk rådgivning i forbindelse med selskabsstiftelse og valg af selskabsform. Vi  er behjælpeligt med udfærdigelse af stiftelsesdokument, vedtægter, registrering på Virk.dk om reelle ejere, momsregistrering, skat m.v. - vi udfærdiger direktørkontrakt - alt så du/I er klar til at gå i drift. Vi kan stifte selskaber fra dag til dag.

Retssager

Har du behov for en skarp retssagsadvokat? - Kim Toxen-Worm har gennem årene ført rigtig mange retssager og har også møderet for Landsret. Når der er opstået en tvist, er det her advokaten kommer ind i billedet, og vi søger altid at opnå en mindelig løsning mellem parterne. Er dette ikke en mulighed, er en retssag næste step. Vi rådgiver, udfærdiger alle procesdokumenter  og assisterer under hele forløbet lige fra start med udtagelse af stævning til hovedforhandlingens afholdelse og afsigelse af dom. Vi har kontakten til modparten, forsikringsselskabet vedrørende retshjælpsdækning, eventuel skønsmand, Retten m.v. - så du/I på den måde kommer blidest muligt igennem retssagen.