Familiehandel

Overdrag din bolig til favorable vilkår gennem familiehandel – vi hjælper dig med hvordan

En familiehandel er en attraktiv bolighandelsform, som kommer nært slægtede familiemedlemmer til gode og indbyder til mange økonomiske fordele for såvel sælger som køber.
Hvis du og din familie står over for et kommende familiesalg af en ejendom, kan du hos Toxen-Worm for at få hjælp og vejledning. Det kan nemlig være vanskeligt at prissætte ejendommen korrekt, tage hånd om de juridiske aspekter samt sikre sig, at sagen forløber efter bogen, hvis ikke man har prøvet det før.
Vi har mange års erfaring med rådgivning og ekspedition af familiehandler, og vi har hjulpet mange familier gennem denne proces. Med os ombord får du og din familie lettet en administrativ byrde fra jeres skuldre, og du kan være sikker på, at I får en fordelagtig handel og overdragelse, hvor din families behov og økonomiske situation tilgodeses.
Hvad er en familiehandel?
Ved en familiehandel overdrages en ejendom fra ét familiemedlem til et andet. Det kan f.eks. være et sommerhus, en ejerlejlighed eller et hus, som man har et ønske om at beholde i familien, eller som man gerne vil overdrage for at hjælpe et familiemedlem økonomisk.
Handlen foregår internt og helt privat i familien og kan ske på særdeles fordelagtige vilkår. Ejendommen overdrages ikke til markedsprisen, men kan derimod overdrages til en pris, der er henholdsvis 15% eller 20% (sidstnævnte, hvis der foreligger en ny offentlig vurdering af ejendommen) over eller under den offentlige ejendomsvurdering, som typisk er lavere end markedsprisen.
Det er kun nærtstående familiemedlemmer, der kan benytte sig af denne ordning. Det vil sige, at forældre kan overdrage en bolig til deres børn, og børn kan overdrage en bolig til deres forældre. Men en onkel kan fx ikke overdrage en bolig til sin niece. Som en tommelfingerregel er man nært beslægtet, så længe man kan følge stamtræet mellem to familiemedlemmer i en lodret linje.
En familiehandel er således ikke et almindeligt boligsalg – det er en særlig gren inden for bolighandel, som adskiller sig fra øvrige handler ved at foregå internt i familien og i et lukket forum.
Hvorfor er et familiesalg fordelagtigt?
Et familiesalg kan spare det familiemedlem, som skal overtage boligen, for mange penge. Det skyldes, at prisen på boligen fastsættes ud fra den offentlige ejendomsvurdering, som typisk er meget lavere end markedsprisen. Hvis vedkommende skulle købe den samme bolig på det frie marked, ville prisen typisk være en del højere afhængig af markedet.
Hvis man gerne vil hjælpe et familiemedlem eller foretage et generationsskifte, og man har økonomien til at undvære de penge, et reelt boligsalg ville kunne indbringe, kan en familiehandel være en økonomisk håndsrækning til køberen og give familiemedlemmet medvind fremover.
To former for familiehandler
Man kan overdrage en bolig som et familiesalg på to måder.
Den ene måde foregår ved, at den fastsatte pris reguleres med +/- 15% eller 20% (sidstnævnte, hvis der foreligger en ny offentlig ejendomsvurdering) af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Købesum betales til sælger – enten kontant eller ved et lån i banken eller realkreditinstitut.
På den anden måde foregår betalingen ved, at køber udsteder et gældsbrev, hvori køberen erklærer at skylde sælgeren det aftalte beløb. Gældsbrevet er typisk et anfordringsgældsbrev, hvori det aftales, at låntageren ikke skal betale renter eller afdrage på lånet. For at være gyldigt skal et sådant lån kunne opsiges af begge parter uden varsel.
Denne metode tages ofte i brug, når et forældrepar gerne vil overdrage en bolig til deres barn, og de ikke har brug for pengene i boligen. Forældrene kan vælge at give barnet det lovlige, afgiftsfrie, årlige gavebeløb til deres barn, som barnet ”nedskriver” gælden med. Dette må dog ikke være aftalt på forhånd. På den måde vil barnet med tiden komme til at eje boligen uden selv at have betalt for det. Det gør familiehandel til en meget fordelagtig økonomisk beslutning.
Hjælp til familiehandel til en konkurrencedygtig pris
Vi hjælper med at gennemgå jeres situation fra A-Z, undersøge de juridiske forhold og prisfastsætte ejendommen. Hvordan prisen fastsættes, afhænger naturligvis også af, hvordan boligen er købt, de individuelle skatteforhold, samt om der er pant i boligen.
Vi indføjer skatteforbehold i købsaftalen. Det betyder, at hvis Skat af den ene eller anden grund ikke kan acceptere overdragelsesprisen, er parterne fritstillet fra handlen.
Vi forestår udarbejdelse af købsaftale, digitalt skøde, refusionsopgørelse samt tinglysning af dokumenterne.
Prisen på vores rådgivning og hjælp er 12.500 kr. inklusive moms. Se listen over vores priser.