Om Kim Toxen-Worm

* Indehaver           
* Cand. Jur
* Egen virksomhed siden 1983.
* Ekspert indenfor boligrådgivning og familieret.
* Arbejdet med jura i 40 år.
                

Om Annette Lander

* Indehaver           
* Ejendomsmægler
* HD i Finansiel Rådgivning (HD-FR)
* Uddannet køberrådgiver i Danske Advokater
* Bosiddende, født og opvokset i Ringe - har indgående lokalkendskab                

Virksomheden

Ejendomsmæglerfirmaet Toxen-Worm ApS oplyser:
at vi er et ApS med CVR.NR: 3090 5105
at reelle ejere er Kim Toxen-Worm og Annette Lander med 50/50
at vi har adresse Algade 74, st. 5750 Ringe
at vi kan kontaktes på tlf.nr. 62623800 eller 28763634
at vi kan kontaktes på mail al@toxen.dk, ktw@toxen.dk
at vi har tegnet ansvarsforsikring og garanti i CNA HARDY under police nr. DKFL10301059
at vi er omfattet af lov om juridisk rådgivning.
BANK:
Nordea reg.nr. 2029 kt.nr. 0124300878

Persondata / Hvidvask

Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som eksisterende klienter.
Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et cpr.nr. for personer eller CVR.nr. for selskaber. 
Identitetsoplysninger opbevares i fortrolighed i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.
FORTROLIGHED
Alle oplysninger, som modtages fra klienter i forbindelse med bistand, er underlagt tavshedspligt. Det gælder såvel advokater og øvrige medarbejdere, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.
BILLEDLEGITIMATION
Selvom vi kender hinanden godt, skal vi sikre os, at du er den, som du udgiver dig for at være. Det er særligt vigtigt, hvis du er ny klient, og derfor vil vi bede dig om legitimation i form af pas, kørekort eller lignende. Dette skal blot ses som et led i bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Prisliste

Se vores vejledende priser her